Gwarancja

1. Wstęp

1.1 Rozumiemy, że od czasu do czasu mogą wystąpić problemy z urządzeniem w okresie objętym gwarancją.

1.2 Stworzyliśmy tę politykę, aby umożliwić Ci uzyskanie urządzenia w idealnym stanie w odpowiednich okolicznościach.

1.3 Niniejsza polityka obowiązuje wszystkich naszych klientów, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.

1.4 Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

2. Gwarancja i serwis

2.1 Gwarancja obowiązuje w przypadku, gdy otrzymany produkt nie działa bez zarzutu lub nie posiada cech określonych w karcie gwarancyjnej lub przekazie reklamowym lub gdy wada produktu ujawni się w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się, że błędy zostaną usunięte zgodnie z punktem 5.3 lub poprawione zgodnie z punktem 5.4.

2.2 Sprzedawca rozpatrzy problemy opisane w sekcji 5.4 w ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego produktu. Sprzedający wyśle ​​część zamienną z sekcji 5.3 w ciągu 7 dni od zidentyfikowania problemu.

2.3 Jeśli sprzedawca nie dostarczy kupującemu rozwiązania w ciągu 45 dni, sprzedający bezpłatnie wymieni produkt na identyczny, nowy i bez wad.

2.4 Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie produkty. Gwarancja na pojazdy w pełni elektryczne obejmuje akumulator, komponenty elektroniczne i silniki. Podwozie i nadwozie nie są objęte gwarancją. Nie dotyczy to również części ulegających zużyciu (takich jak opony, światła itp.). Gwarancja nie jest uwzględniana w przypadku uszkodzeń mechanicznych urządzenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania, przechowywania i konserwacji może prowadzić do utraty gwarancji.

2.5 Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady produktu.

3. Oświadczenie gwarancyjne

3.1 Sprzedawca oświadcza:

(a) że produkt będzie działał bezawaryjnie w okresie 12 miesięcznej gwarancji, jeśli będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

(b) że na Twoje żądanie, w okresie gwarancji i zatwierdzonego zgłoszenia gwarancyjnego, sprzedawca zadba o usunięcie wad i braków produktu na własny koszt.

(c) że sprzedawca nie jest uprawniony do dokonania oceny technicznej pod kątem ewentualnych wad i tym samym nie może podjąć decyzji o wymianie produktu bez opinii serwisu technicznego importera.

(d) gwarantuje jakość lub bezawaryjne działanie w okresie gwarancji, który rozpoczyna się z chwilą wydania towaru konsumentowi.

3.2 Warunki gwarancji to:

(a) składając wniosek gwarancyjny, należy przedłożyć numer zamówienia, poświadczoną kartę gwarancyjną, oryginalną fakturę zakupu (lub kopię obu);
– że produkt nie został naruszony przez osobę, która nie była do tego upoważniona;
– że kupujący (użytkownik) obsługiwał i używał urządzenia zgodnie z załączoną instrukcją:

(b) kupujący musi zgłosić widoczne wady urządzenia w ciągu 8 dni od zakupu;

(c) tylko w okresie gwarancyjnym Engwetechnicy firmy są autoryzowanym centrum serwisowym w sprawach z punktu 5.4;
– czy naklejki i plomby gwarancyjne nie są uszkodzone lub usunięte;
– Akumulator należy ładować i rozładowywać co najmniej raz na 30 dni.

(d) w okresie gwarancyjnym dowolne centrum serwisowe lub użytkownik jest upoważniony do obsługi prostych problemów z punktu 5.3;

(e) problem zarzucany w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania produktu,

4. Gwarancja nie obejmuje:

4.1 Serwis gwarancyjny nie obejmuje części, które ulegają zużyciu i wpływom zewnętrznym (dętki, karkasy, opony, łożyska…).

4.2 Gwarancja nie jest również uwzględniana z powodu niewłaściwego ustawienia i obsługi urządzenia, wad mechanicznych, wad wynikających z niefachowego, niedbałego obchodzenia się z produktem, jakiejkolwiek nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie, jeżeli wada powstała na skutek zastosowania nieodpowiedniego materiałów eksploatacyjnych, jeżeli w częściach urządzenia zamontowano nieoryginalne części, spowodowane nadmiernym napięciem prądu elektrycznego, siłą wyższą, uderzeniem pioruna, rozładowaniem baterii, niewłaściwym czyszczeniem produktów lub ich części oraz przedostaniem się cieczy do urządzenia.

4.3 Przed przekazaniem urządzenia do serwisu należy je oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.
W przypadku niewłaściwego użytkowania, użycia siły oraz ingerencji, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowany serwis, gwarancja nie obowiązuje. Niniejsza gwarancja nie ogranicza twoich praw.

4.4 Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, a nie do celów komercyjnych.

5. Proces gwarancyjny:

5.1 Aby skorzystać z praw wynikających z niniejszej polisy, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu, a następnie umieścić na produkcie karteczkę z tym numerem. Wypełnij ten dokument, podpisz go i wyślij do nas pocztą formularza kontaktowego lub e-mail.
- Pobierz (.pdf) Formularz roszczenia gwarancyjnego

5.2 w Formularzu Zgłoszenia Gwarancyjnego należy wpisać następujące dane: datę zakupu, numer zamówienia, model przedmiotu, dokładny opis usterki, imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub wypełnić formularz w całości .

5.3 ze względu na charakter urządzenia i zakupy online, proste naprawy, które mają zająć od 10 do 30 minut, zostaną rozwiązane poprzez wysłanie bezpłatnej części zamiennej na adres kupującego wraz z instrukcjami wideo, jak wymienić część, która powoduje problemy . Ponadto kupującemu zostanie zwrócone 30,00 EUR. Takie naprawy obejmują między innymi;

a) wymiana światła przedniego led, światła tylnego, pedałów, dźwigni hamulca, błotników przednich i tylnych, podpórki, uchwytów błotników, uchwytu akumulatora, korby,

(b) regulacja przerzutki, siły hamowania, kierownicy, ograniczenia prędkości/wyświetlacza/ODO,

(c) wymiana wyświetlacza, kontrolera wyświetlacza, modułu sterującego, przepustnicy, złącza akumulatora, przedniej/środkowej/tylnej osi, przedniego widelca

5.4 wszystkie awarie, które nie zostały ujęte w punkcie 5.3 i są uważane za problemy trudne do naprawienia, będą naprawiane wyłącznie przez zespół serwisowy engwe.internet. Odbierając rower pod adresem kupującego, naprawiając go w Engwecentrum serwisowym i bezpłatnie odesłać kupującemu w idealnym stanie. Takie naprawy obejmują między innymi;

a) wymiana płytki akumulatora, gniazda ładowania akumulatora, zasilacza, tylnej piasty silnika wraz z elementami wewnętrznymi,

(b) wymiana kaset wolnobiegów, czujników pedeleków,

5.5 sprzedający w porozumieniu z kupującym organizuje odbiór produktu pod adresem kupującego, o którym mowa w punkcie 5.4. Kupujący jest zobowiązany do starannego zapakowania towaru zgodnie z punktem 6. i przygotowania go do odbioru. Odbiory realizowane są przez zakontraktowaną firmę kurierską.

5.6 sprzedawca lub autoryzowany serwis ogląda przedmiot i ustala czy jest to naprawa w ramach gwarancji czy inna naprawa

5.7 informuje o tym Klienta w odpowiednim czasie

6. Instrukcja prawidłowego nadania przesyłki

6.1 Urządzenie należy dobrze i bezpiecznie zapakować, aby nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Zapakuj go w oryginalne opakowanie lub inne odpowiednie i odporne na wstrząsy opakowanie. Firma kurierska nie zna zawartości paczki, więc czasami paczka jest traktowana w sposób brutalny. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy zabezpieczyć urządzenie wewnątrz opakowania miękką folią, aby nie uległo uszkodzeniu nawet w przypadku upadku lub nieostrożnego obchodzenia się z nim. Zawartość powinna znajdować się w opakowaniu kartonowym, w którym zawartość przesyłki należy rozdzielić pomiędzy karton z plastrem miodu, tekturę falistą lub poliwinylę z bąbelkami, a zawartość pudełka należy wypełnić. Paczka musi być tak zapakowana i zabezpieczona, aby jej zawartość wytrzymała upadek z pasa, co oznacza upadek z wysokości 1m.

6.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzenia i uważa się, że powstały przed wysłaniem urządzenia do serwisu.

6.3 Zalecamy zrobienie zdjęcia opakowania przed wysłaniem przesyłki. Za szkody spowodowane niewłaściwym opakowaniem lub niedostatecznym zabezpieczeniem urządzenia znajdującego się w przesyłce odpowiada nadawca przesyłki.

6.4 Dokładny termin odbioru produktu uzgodnić z serwisem. W przypadku urządzenia objętego okresem gwarancyjnym oraz zatwierdzonej gwarancji koszt przesyłki pokrywa ul Engwe.net.

6.5 Opłata pocztowa za naprawy pozagwarancyjne lub niezatwierdzoną gwarancję jest fakturowana na klienta. Jeśli urządzenie nie jest już objęte gwarancją, zostanie naliczona opłata za sprawdzenie urządzenia w wysokości 35,00 € i opłata pocztowa w obie strony, w tej samej wysokości, co pierwotnie naliczony koszt wysyłki.

ENGWE Sklep Internetowy | Kup EP2 Pro i 750W Engine Pro
logo
Porównaj przedmioty
  • Razem (0)
PORÓWNAJ
0
Koszyk