Warunki sprzedaży

1. Wstęp

1.1 Niniejsze warunki regulują sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1.2 Przed złożeniem zamówienia na naszej stronie internetowej zostaniesz poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na niniejsze warunki.

1.3 Niniejszy dokument nie narusza żadnych ustawowych praw przysługujących konsumentowi (takich jak prawa wynikające z przepisów dotyczących umów konsumenckich (informacje, anulowanie i opłaty dodatkowe) z 2013 r. lub ustawy o prawach konsumenta z 2015 r.).

2. Interpretacja

2.1 W niniejszych warunkach:

(a) „my” oznacza naszych przedstawicieli tej witryny internetowej, których dane zostały ujawnione w punkcie 22.1; oraz

(b) „Ty” oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta,

        oraz „nas”, „nasz” i „twój” należy interpretować odpowiednio.

3. Proces zamówienia

3.1 Reklamowanie produktów na naszej stronie internetowej stanowi „zaproszenie do leczenia”, a nie ofertę umowną.

3.2 Żadna umowa nie wejdzie w życie między Tobą a nami, dopóki nie przyjmiemy Twojego zamówienia zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie 3 lub [alternatywna procedura zamówienia].

3.3 Aby zawrzeć umowę na zakup produktów od nas za pośrednictwem naszej strony internetowej, należy podjąć następujące kroki: należy dodać produkty, które chcesz kupić do koszyka, a następnie przejść do kasy; jeśli jesteś nowym klientem, musisz założyć u nas konto i zalogować się; jeśli jesteś istniejącym klientem, musisz podać swoje dane logowania; po zalogowaniu należy wybrać preferowany sposób dostawy oraz potwierdzić zamówienie i wyrazić zgodę na warunki niniejszego dokumentu; zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naszego dostawcy usług płatniczych, a nasz dostawca usług płatniczych zajmie się Twoją płatnością; wtedy wyślemy Ci wstępne potwierdzenie; a po sprawdzeniu, czy jesteśmy w stanie zrealizować Twoje zamówienie, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia (w którym to momencie Twoje zamówienie stanie się wiążącą umową) lub potwierdzimy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

3.4 Przed złożeniem zamówienia będziesz mieć możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów we wprowadzonych danych.

4. Produkty

4.1 Następujące rodzaje produktów są lub mogą być od czasu do czasu dostępne na naszej stronie internetowej: Rowery elektryczne, Akcesoria.

4.2 Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania żadnego konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5. Ceny

5.1 Nasze ceny są podane na naszej stronie internetowej.

5.2 Od czasu do czasu będziemy zmieniać ceny podawane na naszej stronie internetowej, ale nie będzie to miało wpływu na umowy, które wcześniej weszły w życie.

5.3 Wszystkie kwoty podane w niniejszych warunkach lub na naszej stronie internetowej zawierają podatek VAT.

5.4 Istnieje możliwość, że ceny na stronie mogą być błędnie podane; w związku z tym zweryfikujemy ceny w ramach naszych procedur sprzedaży, aby prawidłowa cena została przekazana Państwu przed wejściem w życie umowy.

5.5 Oprócz ceny produktów może być konieczne uiszczenie opłaty za dostawę, o której zostaniesz powiadomiony przed wejściem w życie umowy sprzedaży.

6. Płatności

6.1 Musisz w trakcie procesu realizacji transakcji zapłacić ceny zamówionych produktów.

6.2 Płatności mogą być dokonywane od czasu do czasu dowolną z dozwolonych metod określonych na naszej stronie internetowej.

(a) PayPal z PayPal Express / Paypal Checkout (obecnie niedostępne);

(b) Mastercard;

(c) wiza;

(d) American Express;

(ee) Giropay;

(f) Idealny;

(g) łącze;

6.3 Jeśli nie zapłacisz nam jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszych warunków zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, możemy wstrzymać zamówione produkty i / lub za pisemnym powiadomieniem w dowolnym momencie anulować umowę sprzedaży dla produktów.

6.4 Jeśli dokonasz nieuzasadnionego obciążenia zwrotnego karty kredytowej, debetowej lub innego obciążenia zwrotnego, będziesz zobowiązany zapłacić nam w ciągu 7 dni od daty naszej pisemnej prośby:

a) kwotę równą kwocie obciążenia zwrotnego;

(b) wszystkie wydatki osób trzecich poniesione przez nas w związku z obciążeniem zwrotnym (w tym opłaty naliczone przez nasz lub Państwa bank, podmiot przetwarzający płatności lub wystawcę karty);

c) opłata administracyjna w wysokości 25.00 EUR z VAT; i

(d) wszystkie nasze uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w celu odzyskania kwot, o których mowa w niniejszym punkcie 7.4 (w tym między innymi opłaty prawne i opłaty za windykację),

        i dla uniknięcia wątpliwości, jeśli nie rozpoznasz lub nie zapamiętasz źródła wpisu na wyciągu z karty lub innym zestawieniu finansowym i w rezultacie dokonasz obciążenia zwrotnego, będzie to stanowiło nieuzasadnione obciążenie zwrotne za do celów niniejszej sekcji 6.4.

7. Dostawy

7.1 Nasze zasady i procedury dotyczące dostaw produktów są określone w naszym dokumencie dotyczącym zasad dostaw. Dokładne daty i dodatkowe informacje o dostawie można znaleźć w naszym Zasady dostawy.

7.2 Zorganizujemy dostawę zakupionych przez Ciebie produktów na adres dostawy podany podczas procesu realizacji transakcji.

7.3 Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Twoje produkty w terminie lub przed datą dostawy określoną w potwierdzeniu zamówienia lub, jeśli w potwierdzeniu zamówienia nie jest określona żadna data, w ciągu 3-11 dni od daty potwierdzenia zamówienia w przypadku lokalnych Zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostawy w terminie do 30 dni.

7.4 Gwarantujemy, że o ile nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, wszystkie dostawy produktów zostaną wysłane w ciągu 5 dni od późniejszego otrzymania płatności i daty potwierdzenia zamówienia.

8. Umowy zawierane na odległość: prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Niniejsza sekcja 8 ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy oferujesz nam zawarcie umowy lub zawierasz z nami umowę jako konsument – ​​to znaczy jako osoba fizyczna działająca całkowicie lub głównie poza swoją działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową. Aby uzyskać 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, zapoznaj się z naszą 30-dniowe zasady zwrotów i refundacji.

8.2 Możesz wycofać ofertę zawarcia umowy z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub anulować umowę zawartą z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej (bez podania przyczyny wycofania lub anulowania) w dowolnym momencie w okresie:

(a) począwszy od złożenia oferty; i

(b) kończące się z upływem 30 dni od dnia, w którym produkty weszły w Twoje fizyczne posiadanie lub w fizycznym posiadaniu osoby wskazanej przez Ciebie w ich posiadaniu (lub, jeżeli umowa dotyczy dostawy wielu produktów, partii lub części czegoś, 30 dni od dnia, w którym ostatnie z tych produktów, partii lub części wejdą w Twoje fizyczne posiadanie lub w fizyczne posiadanie osoby wskazanej przez Ciebie w ich posiadaniu).

8.3 Aby wycofać ofertę zawarcia umowy lub anulować umowę na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8, musisz poinformować nas o swojej decyzji o wycofaniu lub anulowaniu (w zależności od przypadku). Możesz nas poinformować za pomocą jasnego oświadczenia określającego decyzję. W przypadku rezygnacji możesz poinformować nas za pomocą formularza anulowania, który Ci udostępnimy. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

8.4 Jeśli anulujesz umowę na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8, musisz odesłać nam produkty (na podany przez nas adres zwrotny) lub przekazać je nam lub osobie upoważnionej przez nas do ich odbioru. Musisz wypełnić swoje zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie 8, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o swojej decyzji o anulowaniu umowy. Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8.5 Jeśli anulujesz zamówienie zgodnie z niniejszą sekcją 8, otrzymasz pełny zwrot kwoty, którą zapłaciłeś nam w związku z zamówieniem, w tym koszty dostawy do Ciebie, z wyjątkiem:

(a) jeśli wybrałeś rodzaj dostawy, który kosztuje więcej niż najtańszy rodzaj dostawy, który oferujemy, zastrzegamy sobie prawo do zachowania różnicy w kosztach między wybranym rodzajem dostawy a najtańszym rodzajem dostawy, który oferujemy ; oraz

(b) zgodnie z innymi postanowieniami niniejszej Sekcji 8.

8.6 Jeśli wartość produktów zwróconych przez Ciebie zmniejszy się o jakąkolwiek kwotę w wyniku obsługi tych produktów przez Ciebie poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów, możemy odzyskać tę kwotę od Ciebie do do ceny umownej. Możemy odzyskać tę kwotę, potrącając ją z należnego Ci zwrotu lub żądając zapłaty tej kwoty bezpośrednio nam. Obsługa wykraczająca poza rodzaj obsługi, która może być racjonalnie dozwolona w sklepie, będzie „wykraczać poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów” do tych celów.

8.7 Zwrócimy pieniądze w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku zwrotu.

8.8 O ile nie zaoferowaliśmy odbioru produktów, zrealizujemy zwrot należny użytkownikowi w wyniku anulowania na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 9 w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócone produkty lub ( jeśli wcześniej) po dniu, w którym dostarczysz nam dowód odesłania produktów. Jeśli nie wysłaliśmy Ci produktów w momencie odstąpienia lub anulowania lub zaproponowaliśmy odbiór produktów, zrealizujemy należny Ci zwrot pieniędzy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia o którym jesteśmy informowani o wycofaniu lub anulowaniu.

8.9 Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy opisanej w niniejszym punkcie 8, o ile umowa dotyczy:

(a) dostawa towarów nieprefabrykowanych, które są dokonywane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji użytkownika, lub towarów, które są wyraźnie spersonalizowane.

9. Gwarancje i oświadczenia

9.1 Gwarantujesz nam i oświadczasz, że:

(a) jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów;

(b) masz pełne upoważnienie, moc i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze warunki;

(c) wszystkie informacje, które nam przekazujesz w związku z zamówieniem, są prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd; oraz

(d) będziesz mógł odebrać dostawę produktów zgodnie z niniejszymi warunkami i naszą polityką dostawy.

9.2 Gwarantujemy, że:

(a) mamy prawo sprzedawać produkty, które kupujesz;

(b) produkty, które sprzedajemy Tobie, są sprzedawane bez jakichkolwiek opłat lub obciążeń, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

(c) będziesz cieszyć się cichym posiadaniem kupowanych produktów, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

(d) kupowane produkty będą odpowiadały opisowi opublikowanemu na naszej stronie internetowej; oraz

(e) kupowane produkty będą zadowalającej jakości.

9.3 Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia związane z dostawą produktów nie zmieniają ani nie kolidują z niniejszymi warunkami, polityką dostawy i naszą polityką zwrotów.

9.4 Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia związane z dostawą produktów są określone w niniejszych warunkach. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem punktu 11.1, wszelkie inne gwarancje i oświadczenia są wyraźnie wyłączone.

10. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

10.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie:

(a) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczać lub wyłączać jakąkolwiek odpowiedzialność za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

(c) ograniczać wszelkie zobowiązania w sposób niedozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub

(d) wyłączyć wszelkie zobowiązania, których nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa,

        a jeśli jesteś konsumentem, Twoje prawa ustawowe nie zostaną wyłączone ani ograniczone przez niniejsze warunki, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo.

10.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 10 i w innych miejscach niniejszych warunków:

(a) podlegają postanowieniom sekcji 10.1; i

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia ustawowego obowiązku, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie określono inaczej w niniejszych warunkach.

10.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub wydarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę lub uszkodzenie zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, transakcji, umów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

10.5 Akceptujesz, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych kierowników i pracowników, a mając na uwadze ten interes, potwierdzasz, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie wnosisz osobiście żadnych roszczeń przeciwko naszym kierownictwu lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (to oczywiście nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych kierowników i pracowników).

11. Anulowanie zamówienia

11.1 Możemy natychmiast anulować umowę zgodnie z niniejszymi warunkami, przesyłając Ci pisemne wypowiedzenie, jeśli:

(a) nie zapłacisz na czas iw całości jakiejkolwiek kwoty należnej nam na mocy tej umowy; lub

(b) popełnisz jakiekolwiek naruszenie tej umowy.

11.2 Możesz natychmiast anulować umowę zgodnie z niniejszymi warunkami, przesyłając nam pisemne wypowiedzenie, jeśli dopuścimy się naruszenia tej umowy.

11.3 Możemy anulować umowę zgodnie z niniejszymi warunkami za pisemnym powiadomieniem, jeśli nie możemy zrealizować tej umowy z powodu jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi niedostępności surowców, komponentów lub produktów lub jakiejkolwiek awarii zasilania, spór przemysłowy mający wpływ na jakąkolwiek stronę trzecią, przepisy rządowe, pożar, powódź, katastrofa, zamieszki, atak terrorystyczny lub wojna.

12. Konsekwencje anulowania zamówienia

12.1 Jeśli umowa na podstawie niniejszych warunków zostanie anulowana zgodnie z sekcją 11:

(a) przestaniemy mieć obowiązek dostarczania produktów, które nie zostały dostarczone w dniu anulowania;

(b) w stosownych przypadkach nadal będziesz mieć obowiązek zapłaty za produkty, które zostały dostarczone w dniu anulowania (bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, które możemy mieć do odzyskania produktów); oraz

(c) wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków przestaną obowiązywać, z wyjątkiem tego, że sekcje 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 pozostaną w mocy po rozwiązaniu i będą obowiązywać przez czas nieokreślony.

13. Zakres

13.1 Niniejsze warunki nie stanowią ani nie skutkują cesją lub licencją jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

13.2 Niniejsze warunki nie regulują świadczenia jakichkolwiek usług przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią w odniesieniu do produktów (innych niż usługi dostawy).

14. Wariacja

14.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

14.2 Zmiana niniejszych warunków będzie miała zastosowanie do umów zawartych w dowolnym momencie po zmianie, ale nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed zmianą.

15. Zadanie

15.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy scedować, przenieść, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków – pod warunkiem, że jesteś konsumentem, że takie działanie nie służy zmniejszeniu gwarancji, z których korzystasz zgodnie z niniejszymi warunkami.

15.2 Nie możesz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podwykonawstwo lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

16. Brak zwolnień

16.1 Żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia umowy zgodnie z niniejszymi warunkami nie będzie uchylone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą strony, która nie naruszyła.

16.2 Żadne zrzeczenie się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia umowy na mocy niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia tego postanowienia lub jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy.

17. Rozdzielność

17.1 Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

17.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część pozostanie w mocy.

18. Prawa osób trzecich

18.1 Umowa zawarta na podstawie niniejszych warunków jest dla naszej korzyści i Twojej korzyści i nie ma na celu przynoszenia korzyści ani egzekwowania przez jakąkolwiek stronę trzecią.

18.2 Wykonywanie praw stron wynikających z umowy na podstawie niniejszych warunków nie jest uzależnione od zgody osób trzecich.

19. Całość umowy

19.1 Z zastrzeżeniem punktu 10.1, niniejsze warunki, wraz z naszą polityką dostawy i naszą polityką zwrotów, stanowią całość umowy między nami a tobą w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych produktów i zastępują wszystkie poprzednie umowy między tobą a nami w związku ze sprzedażą i zakupem naszych produktów.

20. Prawo i jurysdykcja

20.1 Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Hongkongu.

20.2 Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Hongkongu.

21. Ujawnienia ustawowe i regulacyjne

21.1 Nie będziemy składać kopii niniejszych warunków w szczególności w odniesieniu do każdego użytkownika lub klienta, a jeśli zaktualizujemy te warunki, wersja, na którą pierwotnie wyraziłeś zgodę, nie będzie już dostępna na naszej stronie internetowej. Zalecamy rozważenie zapisania kopii niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

21.2 Niniejsze warunki są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

22. Nasze dane

22.1 
Grupa Gtwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
RM 7B Jedno wielkie miejsce 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na adres pocztowy podany powyżej;

(b) za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej; lub

(c) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

błąd:
ENGWE Sklep Internetowy | Kup EP2 Pro i 750W Engine Pro
logo
Porównaj przedmioty
  • Razem (0)
PORÓWNAJ
0
Koszyk